Laglighet av Gambling

I princip är alla former av både fysiskt och onlinespel helt lagligt i Sverige, förutsatt att operatören har fått en särskild licens. I praktiken har dock endast den statsägda Svenska Spel som faktiskt beviljats ​​en licens, vilket leder till mycket kritik och ett antal misslyckade försök att vända sitt monopol genom domstolarna. Vissa hävdar att de nuvarande lagarna strider mot konkurrensreglerna som har skisserats av Europeiska unionen, men den svenska regeringen har hittills motsatt sig något tryck att förändra. Ovanligt för ett ärende om frihandel har EG-domstolen också konsekvent styrt den svenska regeringens åtgärder och noterat att skapandet av ett monopol i detta fall är både rimligt och proportionellt – syftet är att skydda sina medborgare från bedrägliga eller olagliga operatörer.

Trots detta förändrades situationen dramatiskt under 2012 efter att kristdemokraterna, en minoritetsparti i center-höger koalitionsregeringen, uppgav att de skulle vara öppna för att göra den totala spelmarknaden mer konkurrenskraftig. Dessutom har regeringen nu uttalat sig att den avser att införa ny spellagstiftning senast 2020, vilket banar vägen för större engagemang från andra internationella aktörer. Till dess att dessa lagar kommer att framstå, fortsätter lotterierna att göra det olagligt att marknadsföra och marknadsföra spelprodukter som inte är specifikt licensierade. Svenska medborgare har fortfarande tillåtelse att få tillgång till utländska spelwebbplatser, men det betyder att de något drakoniska lagarna har mycket lite praktisk inverkan på onlinespel.

 

Laglighet av Gambling
5 (100%) 5 betyg