JÄMFÖR CASINON

JÄMFÖR
TA BORT ALLA
JÄMFÖR
0
Hem / Casino News / Våld och Spelberoende
Gambling Addiction

Våld och Spelberoende

Även om spelande är ett roligt sätt att lindra i dagens stressiga värld, kan ibland spel leda till flera problem i hemmet. Casinopassion kan till exempel leda till våld i hemmet och spelberoende som ibland leder till övergrepp mot barn eller partners, vilket i sin tur kan leda till en ond cirkel som är svår att bryta från.

Mer och mer forskning visar att det finns en hög korrelation mellan våld i hemmet och spelande. Ofta inkluderar inhemska argument tvister om pengar. Närhelst spel är inblandade är det svårt att undvika risken för missbruk och förlora pengar. Detta väcker i sin tur ännu fler argument. Sådana tvister kan snabbt eskalera till våld oavsett om det är fysiskt, känslomässigt eller till och med lagligt i vissa fall.

En forskningsenhet för medicinsk personal vid University of Nebraska undersökte data och rapporter från fall av våld i hemmet. De drog slutsatsen att när en av medlemmarna i hushållet spelade, ökade oddsen för våld och övergrepp mot barn över 10 gånger. Flera andra studier om medicinska akutmottagningar har nyligen rapporterat att spelberoende kan skada hushållen lika mycket som alkoholmissbruk. Dessutom drog dessa forskare slutsatsen att våld i hemmet förekommer i 60% av de hushåll som hanterar spelberoende.

Man har kommit fram till att hasardspel aktiverar dopamin- och serotoninreceptorerna i hjärnan, vilket leder till beroendecykeln. Studier har visat att spelmissbrukare i inhemska situationer ofta leder till förnekelse och minimering av konsekvenserna. Men när de står inför anklagelser och allvarliga konsekvenser har missbrukare svårt att kontrollera impulser. Spelmissbrukare leder till och med till att de misshandlar sina barn, helt bortser från all logik och förnuft.

Problemets svårighetsgrad är dock att både spel och våld i hemmet går hand i hand. Ofta har missbrukare beskrivit att deras resa till spel har varit ett resultat av våld i hemmet som utövas mot dem. I denna situation blir spelandet en hanteringsmekanism som bara fördjupar den onda korrelationscykeln mellan de två.

Även om de är anslutna kräver både noggrann och individuell uppmärksamhet för att lösa problemet. Det är inte en endagslösning och tar en viss tid att koppla om hjärnan hos en missbrukare. Våld i hemmet är å andra sidan en allvarlig fråga som leder till juridiska problem och engagemang i det straffrättsliga systemet. Det första steget är att känna igen problemet och söka hjälp från kuratorer eller terapeuter. Problemets effekter kan gå väldigt djupt eftersom barn kan missbrukas, familjerelationer kan försämras och ekonomiska svårigheter kan uppstå.

Sammantaget är sambandet mellan våld i hemmet och spelmissbruk, men ibland även övergrepp mot barn klart. För att bekämpa detta problem är det viktigt att börja smått och känna igen problemet tidigt. Genom kollektivt stöd och erkännande kan konsekvenserna helt undvikas.

Dela